• dro.png
  • san.png
   
Firma wykonuje usługi z zakresu projektowania dróg, wykonania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, opracowań inżynierii ruchu drogowego  oraz projektowania sieci i instalacji sanitarnych.
3a 2 1
  • Projekty budowlane, wykonawcze dróg, chodników, dróg rowerowych, parkingów;
  • Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu;
  • Audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Projekty budowlane, wykonawcze sieci wodociągowych, sanitarnych, deszczowych i gazowych,
  • Projekty adaptacji budynków,
  • Projekty przyłączy sieci do działek i budynków
AM - Pracownia Projektowa Anna Żuber
Siedziby: Słupsk, Koszalin
e-mail : azuber@interia.eu
Kontakt - Anna Żuber tel 513108115